stavební firma Aqis - úvodní strana
stavební firma Aqis - základna

Motto stavební firmy Aqis:

Řádně prováděná běžná údržba
objektů je nejhospodárnější formou
správy majetku.

Stavební firma Aqis

Stavební firma Aqis se zabývá běžnou údržbou a opravami stavebních objektů. Specializujeme se na objekty městské dopravní infrastruktury (mosty, tunely,nábřežní zdi), provádíme však i běžnou údržbu a opravy ostatních (administrativních, technických, obytných) objektů. Tyto práce provádíme od roku 1990. Máme bohaté zkušenosti s řešením havarijních situací týkajících se jak běžných stavebních objektů (thliny, zatékání), tak objektů mostů a tunelů (opravy mostních dilatací, instalace provizorních přejezdů a zábradlí). Pro projektové a inženýrské organizace poskytujeme služby v oblasti stavebně-technických průzkumů, stavební diagnostiky a podpory v terénu. Pro majitele a správce nemovitostí poskytujeme služby v oblasti běžné údržby a oprav objektů. Provádíme i specializované činnosti (statické ztužení, drenážní plastbetony, těsnící zálivky spár apod.).