Nacházíte se: Úvodní strana - Detailní informace o stavební firmě Aqis

Stavební firma Aqis

Detailní informace o firmě

Zázemím naší činnosti je vlastní základna s provozními, výrobními a skladovými prostorami a vlastní autodoprava.

Technické vybavení stavební firmy Aqis je dané charakterem prací, které jsou naším nosným programem. Pro provádění oprav a údržby inženýrských objektů jsme vybaveni lehkou, středně těžkou i speciální stavební mechanizací. Pohon nářadí v terénu zajišťujeme přenosnými elektrocentrálami. Pro provádění prací ve výškách (římsy a pilíře mostů, portály tunelů, výdechové věže, obvodové pláště budov, fasády, světlíky) jsme vybaveni lehkým, rychle sestavitelným lešením z lehkých slitin a speciálními závěsnými lávkami, pro práce na vodě (pilíře mostů, nábřežní zdi) čluny a pracovními pontony. Pro čistění a mytí objektů používáme průmyslové vysavače a vysokotlaké vodní agregáty s vlastní provozní nádrží. Pro zajištění prací havarijního charakteru na dopravních objektech spojených s demontážemi a montážemi prvků (zábradlí, dilatace, svodidla) ve stísněných směrových a výškových poměrech disponujeme jeřábovou hydraulickou rukou.

Pro zabezpečení pracoviště v souladu s DIO používá stavební firma Aqis vlastní dopravní značky a světelné bezpečnostní blikající šipky a výstražné majáky, osazené na našich vozidlech. Pro zabezpečení prací na chodnících používáme pro usměrnění pěšího provozu oplocenky. Při větších opravách zajišťujeme dopravní značení prostřednictvím specializovaných firem.

Naše vozidla splňují limity emisí EURO 3 a 4, takže vyhovují podmínkám pro povolení vjezdu do centra hl.m.Prahy.

Opravy inženýrských objektů sdružují mnoho profesí. Proto naši pracovníci stavební firmy Aqis ovládají běžné stavební a údržbové práce, práce zednické, kamenické, zámečnické, izolatérské, asfaltérské, instalatérské, klempířské, natěračské a pod. Pro používání speciálních materiálů sanačních, kotvících, nátěrových a protipožárních jsou naši pracovníci vyškoleni specialisty firem Sika, MC - Bauchemie, Hilti, Asturlak, Promat a pod.

Pro provádění výškových prací jsou pracovníci firmy Aqis na základě každoročního školení a zkoušek držiteli „Osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách“. Pro provádění průzkumů a prací pod vodou mají naši pracovníci příslušné potápěčské oprávnění a kvalifikaci.

Odborné vedení a řemeslné provedení díla je zajištěno kvalifikačním profilem firmy, který tvoří techničtí pracovníci s autorizací a řemeslní pracovníci.

Krytí rizik při provádění prací je zajištěno smlouvou s pojišťovnou Kooperativa a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu – standartní pojištění podnikatelských rizik. Stavební firma Aqis je pojištěna u ČSOB Pojišťovny z titulu autorizace pro případ profesní odpovědnosti.

Přehled námi nabízených činností je uveden v sekci nabídka činností firmy Aqis.