stavební firma Aqis - nabídka činností
Stavební údržba

Stavební údržba, opravy objektů, havarijní servis a opravy mostů, mostního vybavení a komunikací

Opravy a údržba objektů, opravy mostů, lávek pro pěší, nábřežních zdí, tunelů, havarijní opravy dilatací.

Havarijní prvky pro zajištění průjezdnosti mostů a komunikací

Havarijní prvky pro zajištění průjezdnosti mostů a komunikací

Stavebnicové provizorní přejezdy, překrytí výtluků, mostních odvodňovačů a uličních vpustí, provizorní zábradlí.

Servisní činnosti pro majitele a správce nemovitostí

Servisní činnosti pro majitele a správce nemovitostí

Čištění a vyklízení objektů a prostor, čistění okapů a střech, obtížné přesuny zařízení, revize a opravy obvodových plášťů objektů, práce, dodávky a montáže.

Speciální práce a činnosti

Speciální práce a činnosti

Statické ztužení a zajištění, drenážní plastbetony, těsnící zálivky spár, výškové práce, vlepování kotevních prvků, jádrové vrtání, realizace kabelových tras, ochrana proti vandalismu a sběračům kovů.

Stavební poradenství a konzultace

Stavební poradenství a konzultace, zjišťování příčin stavebních závad

Poradenské služby, konzultace, technická pomoc.

Stavebně-technické průzkumy a technická podpora

Stavebně-technické průzkumy, technická podpora, potápěčské průzkumy, průzkumy výškových konstrukcí

Realizace průzkumů, podpora pro projektanty, architekty, investory, zadavatele zakázek a pod.