Naše technická skupina v současnosti pracuje na následujících projektech

MINI NUMELA - pomocné přídavné zařízení na hydraulickou ruku

Pro zajištění prací na vnější straně mostů a pod úrovní mostních říms v rámci prohlídek, údržby a oprav mostů připravujeme pomocné přídavné zařízení na hydraulickou ruku s pracovním označením MINI NUMELA. Tento pomocný technický přípravek by měl umožnit a usnadnit našim specialistům, pracujícím v režimu „výškových prací“, přístup k vnějším stěnám nosné konstrukce mostů, k bokům a k podhledům říms, ložiskovým prahům na pilířích a opěrách a to zejména u vysokých či z terénu nepřístupných mostů.