stavební firma Aqis - reference
Zakázky realizované v posledním období

Portfolio
klientů:

AB ONE

BETOSAN

BOHEMIATEL

BREMA

ČKD DIZ

DIPRO

DP hl.m.Prahy

ELEKTROLINE

ELTODO

EVČ

GRID

HERČÍK&KŘÍŽ

INSET

KB

KLIMA-CLASSIC

MASTERWORKS

METROSTAV

NÁRODNÍ DIVADLO

NEWS OUTDOOR

PARKING PRAHA

PASÍŘSTVÍ HOUSKA & DOUDA

PONTEX

POVODÍ VLTAVY

PRAGOPROJEKT

PRAŽSKÁ SERVISNÍ

PSVS

PVS

ROEL ELEKTROTECHNIKA

SCOM

SDS EXMOST

SITEL

SMP

SSŽ

STILLKING

SUPTEL

TOP CON

TSK PRAHA

VPÚ DECO

Stavební údržba, opravy objektů, havarijní servis a opravy mostů, mostního vybavení a komunikací

Masarykovo nábřeží v Praze 1 – oprava zábradlí nábřežní zdi
Masarykovo nábřeží v Praze 1 – oprava zábradlí nábřežní zdi
Most na Císařskou louku v Praze 5 – obnova nátěru mostu
Most na Císařskou louku v Praze 5 – obnova nátěru mostu
Podolské nábřeží v Praze 4 – oprava zábradlí nábřežní zdi
Podolské nábřeží v Praze 4 – oprava zábradlí nábřežní zdi
Národní divadlo Praha – bezbarierové úpravy
Národní divadlo Praha – bezbarierové úpravy
Havarijní opravy mostů v Praze - Nuselský most
Havarijní opravy mostů v Praze - Nuselský most
Havarijní opravy mostů v Praze - Vrbova
Havarijní opravy mostů v Praze - Vrbova
Havarijní opravy mostů v Praze - Barrandovský most
Havarijní opravy mostů v Praze - Barrandovský most
Havarijní opravy mostů v Praze - výstupní barrandovská komunikace
Havarijní opravy mostů v Praze - výstupní barrandovská komunikace

Havarijní prvky

Stavebnicové provizorní přejezdy – betonárna TBG Metrostav Troja
Stavebnicové provizorní přejezdy – betonárna TBG Metrostav Troja
Stavebnicové provizorní přejezdy – podchod Smetanovo divadlo
Stavebnicové provizorní přejezdy – podchod Smetanovo divadlo
Stavebnicové provizorní přejezdy – dilatace Nuselský most
Stavebnicové provizorní přejezdy – dilatace Nuselský most
Havarijní překrytí poškozených mostních odvodňovačů - Most Legií
Havarijní překrytí poškozených mostních odvodňovačů - Most Legií
Provizorní zábradlí na mostech a nábřežních zdech - Most Legií
Provizorní zábradlí na mostech a nábřežních zdech - Most Legií

Servisní činnosti pro majitele a správce nemovitostí

Strahovský automobilový tunel – mytí strojovny VZT
Strahovský automobilový tunel – mytí strojovny VZT
Tunel Mrázovka – mytí instalačních kanálů
Tunel Mrázovka – mytí instalačních kanálů
Strahovský automobilový tunel – luxování rozvoden
Strahovský automobilový tunel – luxování rozvoden
Parkovací garáže Slovan – mytí východní terasy objektu
Parkovací garáže Slovan – mytí východní terasy objektu
Kolowratský palác, Praha 1 – oprava izolace zastropení atria, odhlinění kačírkového zásypu
Kolowratský palác, Praha 1 – oprava izolace zastropení atria, odhlinění kačírkového zásypu
Administrativní budova Rumunská, Praha 2 - čištění okapů, běžná údržba střechy
Administrativní budova Rumunská, Praha 2 - čištění okapů, běžná údržba střechy
Archiv Štefánikův most - zajištění archiválií při stavebních pracech
Archiv Štefánikův most - zajištění archiválií při stavebních pracech
Archiv Řásnovka - montáž regálů, přesuny dokumentace
Archiv Řásnovka - montáž regálů, přesuny dokumentace
Administrativní budova Rumunská, Praha 2 - oprava a doplnění litinových výplní zábradlí činžovního domu
Administrativní budova Rumunská, Praha 2 - oprava a doplnění litinových výplní zábradlí činžovního domu

Speciální práce a činnosti

Kolowratský palác v Praze 1 - oprava hydroizolace atria, drenážní plastbetony
Kolowratský palác v Praze 1 - oprava hydroizolace atria, drenážní plastbetony
Národní divadlo v Praze – podpůrná konstrukce sousoší trig na historické budově
Národní divadlo v Praze – podpůrná konstrukce sousoší trig na historické budově
Nuselský most v Praze 2 a 4 – bezpečnostní nástavba
Nuselský most v Praze 2 a 4 – bezpečnostní nástavba
Socha Franze Kafky, Praha 1– ocelolitinové zábradlí
Socha Franze Kafky, Praha 1– ocelolitinové zábradlí
Adninistrativní budova Rumunská, Praha 2 - konstrukce pro klimatizační jednotky
Adninistrativní budova Rumunská, Praha 2 - konstrukce pro klimatizační jednotky
Most Legií, Praha 1 - dohledání a vyzvednutí sražených prvků zábradlí z Vltavy
Most Legií, Praha 1 - dohledání a vyzvednutí sražených prvků zábradlí z Vltavy
SDO zavěšený most, Praha 10 - havarijní oprava dilatace vlepenými táhly
SDO zavěšený most, Praha 10 - havarijní oprava dilatace vlepenými táhly
Přemostění Ohrada, Praha 3 - realizace trasy HDPE pro optické kabely
Přemostění Ohrada, Praha 3 - realizace trasy HDPE pro optické kabely

Stavebně-technické průzkumy, technická podpora, potápěčské průzkumy, průzkumy výškových konstrukcí

Most přes Labe v Poděbradech - jádrové vývrty z pilíře mostu
Most přes Labe v Poděbradech - jádrové vývrty z pilíře mostu
Výtoň, Praha 4 - sonda v komunikaci
Výtoň, Praha 4 - sonda v komunikaci
Vodní dílo Orlik - průzkum a odběr vzorků z přehradního tělesa
Vodní dílo Orlik - průzkum a odběr vzorků z přehradního tělesa
Vrané nad Vltavou - odběr vzorků ze železobetonové konstrukce nátoků do elektrárny
Vrané nad Vltavou - odběr vzorků ze železobetonové konstrukce nátoků do elektrárny
Podzemní prostory, Praha 5 - průzkum, nasvícení, vyčerpání vody z podzemních prostor
Podzemní prostory, Praha 5 - průzkum, nasvícení, vyčerpání vody z podzemních prostor
Hrad Český Šternberk - osazení trhlinových měřidel
Hrad Český Šternberk - osazení trhlinových měřidel
Žďákovský most - korozní průzkum ocelové konstrukce
Žďákovský most - korozní průzkum ocelové konstrukce
Brandýs nad Labem - korozní průzkum příhradové konstrukce
Brandýs nad Labem - korozní průzkum příhradové konstrukce
Jez na Mži v Křimicích - korozní průzkum konstrukce jezu, potápěčský průzkum
Jez na Mži v Křimicích - korozní průzkum konstrukce jezu, potápěčský průzkum
Čechův most, Praha 1- korozní průzkum příhradové konstrukce
Čechův most, Praha 1- korozní průzkum příhradové konstrukce
Železniční most v Kolíně - potápěčský průzkum
Železniční most v Kolíně - potápěčský průzkum
Pražské vltavské mosty - potápěčský průzkum pilířů mostů po povodni v roce 2002
Pražské vltavské mosty - potápěčský průzkum pilířů mostů po povodni v roce 2002
Strahovský automobilový tunel - průzkum stavu ostění VZT šachet
Strahovský automobilový tunel - průzkum stavu ostění VZT šachet