stavební firma Aqis - nabídka havarijních prvků
Nacházíte se : Nabídka činností - Havarijní prvky

Havarijní prvky

Zajištění průjezdnosti mostů a komunikací, řešení havarijních situací

Stavebnicový provizorní přejezd "Želva"

Stavebnicové provizorní přejezdy jsou jednoduchý systém, který lze použít k převedení dopravy přes překážku o maximální světlé délce 1,50 m. Tento systém je rychle montovatelný a demontovatelný a jeho použitelnost je univerzální. Stavebnicové provizorní přejezdy jsou použitelné pro řešení celé řady situací.

Fotogalerie: Stavebnicový provizorní přejezd "Želva"

Ocelový provizorní prvek "Kamzík"

Kamzík je prvek sloužící k provádění lokálních oprav poškozených kanalizačních vpustí a šachet v komunikacích, oprav mostních odvodňovačů a dilatačních závěrů mostů, popř. výtluků na vysoce dopravně exponovaných komunikacích při zachování plynulosti dopravy.

Ke stažení nabízíme prezentační prospekt obsahující kromě jiného i ceník nasazení prvku Kamzík:

Fotogalerie: Ocelový provizorní prvek Kamzík

Systém provizorního zábradlí na mostech a nábřežních zdech "Gibon"

Systém provizorního zábradlí je určen k dočasnému zabezpečení míst primárně na mostech a nábřežních zdech a dále všude tam, kde došlo k poškození či destrukci zábradlí a kde je ohrožena bezpečnost pěšího provozu (administrativní budovy, lávky, přemostění a pod.). Tento variabilní systém je dostatečně únosný a zároveň i vzhledově přijatelný pro použití v turisticky exponované pražské památkové rezervaci. Předností systému provizorního zábradlí je snadná a rychlá montáž a demontáž. Nosnou žárově zinkovanou ocelovou rozebíratelnou konstrukci tvoří sloupky, vetknuté v patě do podloží chemickou kotvou M20 a uzavřené svařované rámy, připevněné ke sloupkům šroubovými třmeny. Konstrukce provizorního zábradlí je navržena na zatížení podle příslušných norem.

Provizorní zabradlí - nasazení most Legií Provizorní zabradlí - nasazení most Legií Provizorní zabradlí - nasazení most Legií Provizorní zabradlí - nasazení Masarykovo nábřeží

Provizorní zabradlí - nasazení Masarykovo nábřeží Provizorní zabradlí - nasazení Masarykovo nábřeží Provizorní zabradlí - nasazení Štefánikův most Provizorní zabradlí - nasazení Rašínovo nábřeží