Nacházíte se : Nabídka činností - Stavební průzkumy, technická podpora

Stavebně-technické průzkumy, technická podpora, potápěčské průzkumy, průzkumy výškových konstrukcí

Provádíme stavebně-technické průzkumy a poskytujeme technickou podporu pro projektové, inženýrské, konzultační a diagnostické společnosti a kanceláře, nezávislé projektanty, architekty, inženýrské organizace, investory, zadavatele zakázek, stavební techniky a pod.

Stavebně-technický průzkum objektů

 • odběr vzorků z konstrukcí pro laboratoře
 • jádrové vývrty, výřezy armatury, ověření vrstev v konstrukcích
 • provádění sond v komunikacích, provádění sond v terénu, sejmutí profilů
 • uvedení místa průzkumu do původního stavu (betonáž jader, vyvaření náhrad armatury a konstrukce, sanace a reprofilace povrchu, zapravení sond se zhutněním, doplnění živice, LA, těsnící zálivky
 • diagnostika trhlin, osazování trhlinových měřítek, odečty hodnot pohybů konstrukce zejména v obtížně přístupných místech konstrukce, pasportizace trhlin
 • korozní průzkumy ocelových konstrukcí a mostů
 • pasportizace objektů a konstrukcí, zaměření

Technická podpora při průzkumech a revizích staveb

 • technická podpora při hlavních prohlídkách objektů, terénní servis
 • zpřístupnění obtížně přístupných pozic
 • montáž a demontáž lehkého mobilního lešení, použití závěsných lávek
 • nasvícení prostorů, vyčerpání vody, člun pro ohledání konstrukce z vodní hladiny
 • fotodokumentace

Potápěčské průzkumy

 • potápěčské průzkumy a potápěčské revize
 • zjišťování stavu konstrukcí pod vodní hladinou
 • revize zařízení
 • sejmutí profilů dna
 • zaměření rozměrů konstrukcí pod vodou
 • výkon technického dozoru investora pro práce prováděné pod vodou

Průzkumy obtížně přístupných výškových konstrukcí

 • průzkumy obtížně přístupných konstrukcí ve výškách za pomoci horolezecké techniky