Nacházíte se : Nabídka činností - Servisní činnosti

Servisní činnosti pro majitele a správce nemovitostí

Čištění a vyklízení objektů

 • čistění mokrým procesem – čistění prostorů, ploch, chodeb, technologických provozů vysokotlakou technikou
 • čistění suchým procesem – čistění prostorů, ploch, chodeb, technologických provozů průmyslovými vysavači
 • vyklízení prostorů, likvidace odpadu s odvozem na skládku
 • čistění okapů a svodů, odhliňování a čistění plochých střech a odvodňovačů, revize a zprovoznění odvodňovacích systémů a pod.
 • stěhování či přesuny nadměrných, neskladných či jinak nestandardních břemen a zařízení ve stísněných podmínkách
 • stěhování nábytku a vybavení kanceláří, přesuny archivů, demontáže a montáže regálů
 • likvidace vyřazených dokumentů a písemností, protokolární skartace
 • vyklízení prostorů a likvidace odpadu s odvozem na skládku, protokolární likvidace vyřazeného nábytku a vybavení

Práce, dodávky a montáže

 • stožáry antén
 • konstrukce pro klimatizaci a klimajednotky
 • konstrukce pro solární techniku na stěnách a střechách objektů
 • havarijní opravy říms nad volnou hloubkou
 • revize a opravy obvodových plášťů budov
 • speciální vložené či zavěšené zámečnické konstrukce
 • statické podchycování a změny statických systémů při vnitřních úpravách objektů
 • vrtání, bourání a začišťování prostupů pro VZT, sítě, media a pod.
 • montáže vedení sítí a médií v obtížně přístupných částech budov, jako jsou suterény, světlíky, střechy a pod, havarijní opravy střech
 • řešení problémů se zatékáním obvodovým pláštěm budovy a střešní konstrukcí
 • ocelolitinová skládaná ozdobná zábradlí, oprava litinových výplní schodišťových zábradlí v činžovních domech a pod.