Nacházíte se : Nabídka činností - Stavební údržba objektů, opravy mostů a komunikací

Stavební údržba, opravy objektů, havarijní servis a opravy mostů, mostního vybavení a komunikací

Údržba a opravy mostů, nábřežních zdí a tunelů

 • stavební údržba a opravy mostů
 • opravy mostních dilatací
 • stavební údržba lávek pro pěší
 • stavební údržba nábřežních zdí a pobřežních zdí potoků
 • stavební údržba tunelů a podzemních objektů
 • údržba a opravy propustků, vývarů, kališť a pod.

Údržba a opravy objektů a budov

 • běžná údržba a opravy administrativních, kulturních, technických, obytných a jiných objektů
 • provedení bezbariérových úprav v objektech
 • příprava a vychystání STP pro montáže technologií

Údržba a opravy komunikací

 • zajištění provozu na komunikacích při havarijních stavech
 • instalace provizorních přejezdů pro převedení dopravy přes poškozené dilatace, propadliny, výkopy apod.
 • havarijní opravy výtluků