Nacházíte se : Reference - Stavebně-technické průzkumy, technická podpora

Stavebně-technické průzkumy, technická podpora, potápěčské průzkumy, průzkumy výškových konstrukcí

Provádíme stavebně-technické průzkumy a poskytujeme technickou podporu pro projektové, inženýrské, konzultační a diagnostické společnosti a kanceláře, nezávislé projektanty, architekty, inženýrské organizace, investory, zadavatele zakázek, stavební techniky a pod.

Stavebně-technický průzkum objektů, odběr vzorků z konstrukcí pro laboratoře, jádrové vývrty, výřezy armatury, ověření vrstev v konstrukcích, provádění sond v komunikacích, provádění sond v terénu, sejmutí profilů, následné uvedení místa průzkumu do původního stavu (betonáž jader, vyvaření náhrad armatury a konstrukce, sanace a reprofilace povrchu, zapravení sond se zhutněním, doplnění živice, LA, těsnící zálivky)

 • ÚVALY - odběr vzorků z opěr mostu
 • KOLODĚJE - odběr vzorků z konstrukce mostu
 • PŘEHRADA ORLÍK - odběr vzorků
 • VD LIPNO II. - technická podpora
 • MĚLNÍK - sondy
 • CHLUMECKÁ - sondy, vývrty
 • MOST BARIKÁDNÍKŮ - sondy, vývrty
 • LÁVKA V TROJI - sondy
 • NOVÁ BYSTŘICE-ČESKÝ ŠTERNBERK - sondy
 • ČERNÝ MOST - sondy
 • HOLEČKOVA x ŠVÉDSKÁ - vrtání sond
 • PODCHOD ROZTYLY - sondy pro trasu HDPE
 • KARLŮV MOST - TP, vrtané sondy
 • MOST PŘES LABE - stavebně-technický průzkum
 • RADLICKÁ PŘES ČD - sondy
 • VYŠEHRADSKÁ – vrtané sondy v mezirozchodí
 • K HORKÁM – průzkum sítí
 • LIBEŇSKÝ MOST – průzkum kabelových komor
 • ŠVEHLOVA - vrtané sondy v mezirozchodí
 • PLZEŇSKÁ - vrtané sondy v mezirozchodí
 • NÁRODNÍ DIVADLO – pasport části západní fasády

Stavebně-technická podpora při hlavních prohlídkách objektů, zpřístupnění obtížně přístupných pozic, montáž a demontáž lehkého mobilního lešení, použití závěsných lávek, nasvícení prostorů, vyčerpání vody, člun pro ohledání konstrukce z vodní hladiny, fotodokumentace

 • CHOLÍN - technická podpora
 • KARLŮV MOST - technická podpora
 • VODNÍ DÍLO LUČINA - technická podpora
 • PŘES ÚDOLÍ BOTIČE, MITAS, PŘES ÚDOLÍ ROKYTKY - technická podpora
 • CHLUMEC NAD CIDLINOU - technická podpora
 • BARRANDOVSKÝ MOST - zpřístupnění mostu
 • BARRANDOVSKÝ MOST - technická podpora
 • PODĚBRADSKÁ, FREYOVA - technická podpora
 • PG BOLZANOVA - čerpání vody z místnosti jímky myčky aut
 • KARLŮV MOST - zpřístupnění komor v pilířích
 • PŘEMOSTĚNÍ MASARYKOVA NÁDRAŽÍ - technická podpora

Diagnostika trhlin, osazování trhlinových měřítek, odečty hodnot pohybů konstrukce zejména v obtížně přístupných místech konstrukce, pasportizace trhlin

 • PRAŽSKÉ MOSTY OBLAST VÝCHOD A ZÁPAD – trhlinová měřítka
 • ČESKÝ ŠTERNBERK – trhlinová měřítka na hradní zdi
 • JIŽNÍ SPOJKA, ÚSEK PRŮBĚŽNÁ-PŘETLUCKÁ –trhlinová měřítka

Korozní průzkumy ocelových konstrukcí a mostů

 • MOST PŘES JIZERU V ČEJETIČKÁCH – korozní průzkum příhradové konstrukce mostu
 • ČECHŮV MOST – korozní průzkum příhradové konstrukce mostu
 • BRANDÝS NAD LABEM - korozní průzkum příhradové konstrukce mostu
 • ŽĎÁKOVSKÝ MOST - korozní průzkum, měření nátěrů, fotodokumentace
 • JEZ V KŘIMICÍCH - korozní průzkum ocelové konstrukce jezu

Potápěčské průzkumy, zjišťování stavu konstrukcí, revize zařízení, sejmutí profilů dna, zaměření rozměrů konstrukcí pod vodou, podvodní dohled a technický dozor při realizaci staveb

 • POTÁPĚČSKÝ PRŮZKUM PILÍŘŮ PRAŽSKÝCH VLTAVSKÝCH MOSTŮ PO POVODNI 2003 – průzkum, technická zpráva
 • OPRAVY PILÍŘŮ PRAŽSKÝCH VLTAVSKÝCH MOSTŮ POD VODOU PO POVODNI 2003 – výkon technického dozoru
 • ZÁSYPY PILÍŘŮ PRAŽSKÝCH VLTAVSKÝCH MOSTŮ PO POVODNI 2003 – výkon technického dozoru
 • DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ - potápěčský průzkum
 • ŠTEFÁNÍKŮV MOST - potápěčský průzkum, kontrola pilířů
 • MOST V KOLÍNĚ - potápěčský průzkum
 • NÁBŘEŽÍ NA FRANTIŠKU - potápěčský průzkum
 • ALŠOVO NÁBŘEŽÍ - potápěčský průzkum
 • MOST V PÍSKU - potápěčský průzkum
 • LIBEŇSKÝ MOST - potápěčský průzkum
 • MOST PŘES LABE V PODĚBRADECH - potápěčský průzkum
 • JEZ V KŘIMICÍCH - potápěčský průzkum
 • MOST PŘES ÚN ŽELIVKA - potápěčský průzkum
 • VODNÍ DÍLO VRANÉ NAD VLTAVOU – potápěčský průzkum konstrukcí v náhonu do elektrárny a na dolní vodě
 • TRAM MOST HOLEŠOVICE - TROJA – potápěčský průzkum
 • PRAŽSKÉ VLTAVSKÉ MOSTY – vyzvedávání sražených zábradlí a sloupků mostů a nábřežních zdí

Průzkumy obtížně přístupných konstrukcí ve výškách za pomocí horolezecké techniky

 • ČECHŮV MOST – průzkum stavu mostu po opravě
 • PARKOVACÍ GARÁŽE SLOVAN - rekognoskace reklamních poutačů, fotodokumentace
 • LETENSKÝ AUTOMOBILOVÝ TUNEL – průzkum stavu výdechů VZT
 • STRAHOVSKÝ AUTOMOBILOVÝ TUNEL – průzkum stavu ostění VZT šachet tunelu
 • VZT ŽĎÁKOVSKÝ MOST - měření nátěrů konstrukce oblouků mostu