Nacházíte se : Reference - Stavebně-technické průzkumy, technická podpora

Stavebně-technické průzkumy, technická podpora, potápěčské průzkumy, průzkumy výškových konstrukcí

Provádíme stavebně-technické průzkumy a poskytujeme technickou podporu pro projektové, inženýrské, konzultační a diagnostické společnosti a kanceláře, nezávislé projektanty, architekty, inženýrské organizace, investory, zadavatele zakázek, stavební techniky a pod.

Stavebně-technický průzkum objektů, odběr vzorků z konstrukcí pro laboratoře, jádrové vývrty, výřezy armatury, ověření vrstev v konstrukcích, provádění sond v komunikacích, provádění sond v terénu, sejmutí profilů, následné uvedení místa průzkumu do původního stavu (betonáž jader, vyvaření náhrad armatury a konstrukce, sanace a reprofilace povrchu, zapravení sond se zhutněním, doplnění živice, LA, těsnící zálivky)

  • ÚVALY - odběr vzorků z opěr mostu
  • KOLODĚJE - odběr vzorků z konstrukce mostu
  • PŘEHRADA ORLÍK - odběr vzorků
  • VD LIPNO II. - technická podpora
  • MĚLNÍK - sondy
  • CHLUMECKÁ - sondy, vývrty
  • MOST BARIKÁDNÍKŮ - sondy, vývrty
  • LÁVKA V TROJI - sondy
  • NOVÁ BYSTŘICE-ČESKÝ ŠTERNBERK - sondy
  • ČERNÝ MOST - sondy
  • HOLEČKOVA x ŠVÉDSKÁ - vrtání sond
  • PODCHOD ROZTYLY - sondy pro trasu HDPE
  • KARLŮV MOST - TP, vrtané sondy
  • MOST PŘES LABE - stavebně-technický průzkum
  • RADLICKÁ PŘES ČD - sondy
  • VYŠEHRADSKÁ – vrtané sondy v mezirozchodí
  • K HORKÁM – průzkum sítí
  • LIBEŇSKÝ MOST – průzkum kabelových komor
  • ŠVEHLOVA - vrtané sondy v mezirozchodí
  • PLZEŇSKÁ - vrtané sondy v mezirozchodí
  • NÁRODNÍ DIVADLO – pasport části západní fasády

Stavebně-technická podpora při hlavních prohlídkách objektů, zpřístupnění obtížně přístupných pozic, montáž a demontáž lehkého mobilního lešení, použití závěsných lávek, nasvícení prostorů, vyčerpání vody, člun pro ohledání konstrukce z vodní hladiny, fotodokumentace

  • CHOLÍN - technická podpora
  • KARLŮV MOST - technická podpora
  • VODNÍ DÍLO LUČINA - technická podpora
  • PŘES ÚDOLÍ BOTIČE, MITAS, PŘES ÚDOLÍ ROKYTKY - technická podpora
  • CHLUMEC NAD CIDLINOU - technická podpora
  • BARRANDOVSKÝ MOST - zpřístupnění mostu
  • BARRANDOVSKÝ MOST - technická podpora
  • PODĚBRADSKÁ, FREYOVA - technická podpora
  • PG BOLZANOVA - čerpání vody z místnosti jímky myčky aut
  • KARLŮV MOST - zpřístupnění komor v pilířích
  • PŘEMOSTĚNÍ MASARYKOVA NÁDRAŽÍ - technická podpora

Diagnostika trhlin, osazování trhlinových měřítek, odečty hodnot pohybů konstrukce zejména v obtížně přístupných místech konstrukce, pasportizace trhlin

  • PRAŽSKÉ MOSTY OBLAST VÝCHOD A ZÁPAD – trhlinová měřítka
  • ČESKÝ ŠTERNBERK – trhlinová měřítka na hradní zdi
  • JIŽNÍ SPOJKA, ÚSEK PRŮBĚŽNÁ-PŘETLUCKÁ –trhlinová měřítka

Korozní průzkumy ocelových konstrukcí a mostů

  • MOST PŘES JIZERU V ČEJETIČKÁCH – korozní průzkum příhradové konstrukce mostu
  • ČECHŮV MOST – korozní průzkum příhradové konstrukce mostu
  • BRANDÝS NAD LABEM - korozní průzkum příhradové konstrukce mostu
  • ŽĎÁKOVSKÝ MOST - korozní průzkum, měření nátěrů, fotodokumentace
  • JEZ V KŘIMICÍCH - korozní průzkum ocelové konstrukce jezu

Potápěčské průzkumy, zjišťování stavu konstrukcí, revize zařízení, sejmutí profilů dna, zaměření rozměrů konstrukcí pod vodou, podvodní dohled a technický dozor při realizaci staveb

  • POTÁPĚČSKÝ PRŮZKUM PILÍŘŮ PRAŽSKÝCH VLTAVSKÝCH MOSTŮ PO POVODNI 2003 – průzkum, technická zpráva
  • OPRAVY PILÍŘŮ PRAŽSKÝCH VLTAVSKÝCH MOSTŮ POD VODOU PO POVODNI 2003 – výkon technického dozoru
  • ZÁSYPY PILÍŘŮ PRAŽSKÝCH VLTAVSKÝCH MOSTŮ PO POVODNI 2003 – výkon technického dozoru
  • DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ - potápěčský průzkum
  • ŠTEFÁNÍKŮV MOST - potápěčský průzkum, kontrola pilířů
  • MOST V KOLÍNĚ - potápěčský průzkum
  • NÁBŘEŽÍ NA FRANTIŠKU - potápěčský průzkum
  • ALŠOVO NÁBŘEŽÍ - potápěčský průzkum
  • MOST V PÍSKU - potápěčský průzkum
  • LIBEŇSKÝ MOST - potápěčský průzkum
  • MOST PŘES LABE V PODĚBRADECH - potápěčský průzkum
  • JEZ V KŘIMICÍCH - potápěčský průzkum
  • MOST PŘES ÚN ŽELIVKA - potápěčský průzkum
  • VODNÍ DÍLO VRANÉ NAD VLTAVOU – potápěčský průzkum konstrukcí v náhonu do elektrárny a na dolní vodě
  • TRAM MOST HOLEŠOVICE - TROJA – potápěčský průzkum
  • PRAŽSKÉ VLTAVSKÉ MOSTY – vyzvedávání sražených zábradlí a sloupků mostů a nábřežních zdí

Průzkumy obtížně přístupných konstrukcí ve výškách za pomocí horolezecké techniky

  • ČECHŮV MOST – průzkum stavu mostu po opravě
  • PARKOVACÍ GARÁŽE SLOVAN - rekognoskace reklamních poutačů, fotodokumentace
  • LETENSKÝ AUTOMOBILOVÝ TUNEL – průzkum stavu výdechů VZT
  • STRAHOVSKÝ AUTOMOBILOVÝ TUNEL – průzkum stavu ostění VZT šachet tunelu
  • VZT ŽĎÁKOVSKÝ MOST - měření nátěrů konstrukce oblouků mostu