Nacházíte se : Reference - Servisní činnosti

Servisní činnosti pro majitele a správce nemovitostí

Čištění mokrým procesem – čistění prostorů, ploch, chodeb, technologických provozů vysokotlakou technikou

 • STRAHOVSKÝ AUTOMOBILOVÝ TUNEL - technické prostory, VZT cesty
 • AUTOMOBILOVÝ TUNEL MRÁZOVKA – technické prostory, VZT cesty
 • LETENSKÝ AUTOMOBILOVÝ TUNEL – technické prostory, VZT cesty
 • TĚŠNOVSKÝ AUTOMOBILOVÝ TUNEL - technické prostory, VZT cesty
 • PARKOVACÍ GARÁŽE SLOVAN - čistění prostor po živelné události

Čištění suchým procesem – čistění prostorů, ploch, chodeb, technologických provozů průmyslovými vysavači

 • STRAHOVSKÝ AUTOMOBILOVÝ TUNEL – velín, elektrotechnické prostory
 • AUTOMOBILOVÝ TUNEL MRÁZOVKA – velín, elektrotechnické prostory
 • LETENSKÝ AUTOMOBILOVÝ TUNEL – velín, elektrotechnické prostory
 • TĚŠNOVSKÝ AUTOMOBILOVÝ TUNEL – velín, elektrotechnické prostory

Vyklízení prostorů, likvidace odpadu s odvozem na skládku

 • NÁBŘEŽNÍ ZDI VLTAVY – technické prostory
 • PRAŽSKÉ MOSTY – prostory pod oblouky, pilíři a opěrami
 • TSK PRAHA ARCHIV - montáže a demontáže regálů, stěhování dokumentace, úklid
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BOLZANOVA – demontáže regálů, stěhování dokumentace, odvoz a protokolární skartace dokumentů
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ŘÁSNOVKA – montáže a demontáže regálů, stěhování dokumentace, vyklízení a protokolární likvidace vyřazeného nábytku odvozem na skládku
 • ZS KOBYLISY – likvidace ZS

Práce, dodávky, montáže pro majitele a správce nemovitostí

 • KOMERČNÍ BANKA PRAHA 7 – revize obvodového pláště budovy, vyčistění a oprava střešní folie, záklop dlaždicemi
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA RUMUNSKÁ – anténa, střešní konstrukce pro klimajednotky, zastřešení světlíků, havarijní oprava ozdobné střešní římsy, montáže potrubí ve světlících, BÚ střešního pláště, čistění okapů, svodů a gaigrů
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SOKOLSKÁ – vyklizení sklepů a podkroví, BÚ střešního pláště, čistění okapů, svodů a gaigrů, oprava kotvení konstrukce antény, dtto pochozích lávek
 • ZS PALMOVKA – dodávka a montáž regálů pro archivaci dokumentace
 • KOLOWRATSKÝ PALÁC – oprava VZT kanálu, oprava hydroizolace atria, odhlinění zásypu z kačírku
 • BYTOVÝ DŮM ZLONÍNSKÁ – demontáž antén na střeše objektu