stavební firma Aqis - reference
Nacházíte se : Reference - Speciální práce a činnosti

Speciální práce a činnosti

Statické ztužení a zajištění, stavebně-zámečnické konstrukce, táhla, věnce, kotvy, podepření, ztužení, spínání a větrování objektů, podpůrné, záchytné a bezpečnostní konstrukce, konstrukce zastřešení světlíků, pochozích lávek, nosičů klimajednotek a stožárů antén, ocelolitinová skládaná ozdobná zábradlí, oprava litinových výplní schodišťových zábradlí v činžovních domech a pod.

 • SDO ZAVĚŠENÝ PŘES ČD - MITAS - havarijní zajištění utržených krčků dilatace 3W táhly na vlepené kotvy
 • NUSELSKÝ MOST - havarijní náhrada ramenátů přítlaku středové desky dilatace táhly
 • NUSELSKÝ MOST - bezpečnostní nástavba
 • HISTORICKÁ BUDOVA NÁRODNÍHO DIVADLA – podpůrná konstrukce sousoší trig na historické budově
 • ZELENÁ HARFA - vlepené ocelové konstrukce pro luxferové schodišťové stěny
 • MOST VINOŘSKÁ - havarijní stažení a zajištění mostu
 • RŮŽIČKOVA ROKLE - havarijní zajištění utržených krčků dilatace 3W táhly na vlepené kotvy
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA RUMUNSKÁ – ocelové konstrukce pod klimajednotky na střeše objektu, zastřešení světlíků vč. podvěsné obslužné lávky
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SOKOLSKÁ – překotvení litinových výplní zábradlí schodiště, dodávka a montáž nových polí
 • SOCHA FRANZE KAFKY – sestavení a montáž ocelolitinového skládaného ozdobného zábradlí

Drenážní plastbetony, organizované a řízené odtoky srážkové vody z konstrukcí, odvodnění izolace při systému izolačních van, odhliňování - vyčistění zásypu plochých střech

 • CHODOD - ŠEBEROV - odvodnění nosníků, odbourání degradace říms
 • KOLOWRATSKÝ PALÁC – odvodnění izolační vany atria, odhlinění zásypu
 • NOVÁ SCÉNA NÁRODNÍHO DIVADLA – oprava izolace střechy spojovacího krčku
 • V HOLEŠOVIČKÁCH NA TRUHLÁŘCE - drenážní plastbetony, příprava pro nástřik eliminátoru

Těsnící zálivky spár modifikovanými asfaltovými směsmi

 • PRAŽSKÉ MOSTY OBLAST VÝCHOD A ZÁPAD –součást BÚ
 • KOLOWRATSKÝ PALÁC – TZ poklopů
 • JEREMIÁŠOVA - zálivka u sloupů VO
 • ANTALA STAŠKA - oprava izolace podchodu a těsnící zálivky
 • HOLEŠOVICE (U HOST. NÁDR., UHŘÍNĚVES 2X) - těsnící zálivky
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA RUMUNSKÁ – těsnící zálivky okolo objektu
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SOKOLSKÁ – těsnící zálivky okolo objektu
 • BYTOVÝ DŮM KOBYLISY – těsnící zálivky okolo objektu

Výškové práce za pomocí horolezecké techniky – revize, opravy a mytí celoskleněných, keramických a FEALových obvodových plášťů budov, tmelení, výměny prvků, opravy klempířských prvků, havarijní opravy střech, okapů a svodů

 • ERO LIBEREC –stavební a výškové práce
 • LAT - vystrojení komínů kotevními body a žebříky
 • SAT VV, OV, NO – mytí obvodového pláště objektů, výměna skel, BÚ pláště
 • SAT - nátěr OK lezného oddělení VV
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA RUMUNSKÁ – BÚ údržba střechy, čistění okapů
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SOKOLSKÁ – BÚ údržba střechy, čistění okapů
 • BYTOVÝ DŮM KOBYLISY – BÚ údržba střechy, čistění okapů
 • KOMERČNÍ BANKA PRAHA 7 – revize keramického obvodového plášťě budovy, výměna prvků, opravy klempířských prvků
 • PG SLOVAN – výměna reklamních panelů

Obtížné přesuny břemen a zařízení ve stísněných podmínkách, ve výškách

 • TRAFOSTANICE OHRADA – pomoc při stěhování technologie
 • TRAFOSTANICE HOLEŠOVICE – pomoc při stěhování technologie
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA RUMUNSKÁ – pomoc při stěhování technologie
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SOKOLSKÁ – pomoc při stěhování technologie
 • ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA – stěhování klimajednotky

Realizace tras elektro, opto kabelů, VZT potrubí a tras různých dalších medií v nestandardních podmínkách ve výškách, ve stísněných poměrech, na mostech, opěrných zdech a galeriích, pancéřování vedení a tras proti mechanickému poškození (sběrači kovů, vandalismus)

 • PODJEZD CHODOVSKÁ - rekonstrukce kabelové chráničky
 • OPTOTRASA BARRANDOVSKÝ MOST, RAMPU H, GALERII VBK, MOST RŮŽIČKOVA ROKLE – trasa HDPE
 • PODCHOD ROZTYLY - trasa HDPE
 • PŘES ÚDOLÍ BOTIČE - chráněná kabelová trasa
 • PODCHOD RADLICKÁ - prostupy pro optotrasu
 • BAVORSKÁ - průchod trasy mostem vč. průchodek přes dilatační závěry
 • U DIVADLA - trasa HDPE
 • OHRADA - trasa HDPE

Vlepování armatury, kotevních pouzder, kotev, trnů a pod. do betonových konstrukcí

 • PRAŽSKÉ MOSTY OBLAST VÝCHOD A ZÁPAD – součást havarijních oprav
 • METRO III.C VYŠEHRAD – kotevní háky pro trafostanice

Vrtání prostupů v železobetonových konstrukcích DN 32-155mm

 • TRAFOSTANICE OHRADA – prostupy pro kabely
 • ERO LIBEREC – prostupy střešní konstrukcí objektu
 • TRAFOSTANICE HOLEŠOVICE - prostupy pro kabely
 • METRO I.C, METRO IV. B, METRO IV.C - ČKD DIZ – prostupy pro kabely
 • PRAŽSKÉM MOSTY – TSK 6300 – odvodnění izolačních van
 • STRAHOVSKÝ AUTOMOBILOVÝ TUNEL – TSK 6200 – prostupy pro technologii

Zajištění otevřených prostorů sítěmi

 • MÁNESŮV MOST - zajištění mostních oblouků
 • MOST BARIKÁDNÍKŮ –zajištění tubusů mostu