Nacházíte se : Reference - Stavební údržba

Stavební údržba, opravy objektů, havarijní servis a opravy mostů, mostního vybavení a komunikací

Stavební údržba mostů, lávek a zaklenutí, nábřežních a podbřežních zdí, tunelů a podzemních objektů, propustků, vývarů, kališť a pod.

 • MOST BARIKÁDNÍKŮ - stavební údržba
 • HLÁVKŮV MOST - stavební údržba
 • JIRÁSKŮV MOST - stavební údržba
 • JIRÁSKŮV MOST - stavební údržba
 • LAHOVICKÝ, LÁVKA - stavební údržba
 • LIBEŇSKÝ MOST - stavební údržba
 • MÁNESŮV MOST - stavební údržba
 • PODCHOD ZENKLOVA - stavební údržba
 • ROZŠTĚP ZBRASLAV - stavební údržba
 • SDO – NAD RAMPOU „A“ - stavební údržba
 • SDO – SDO – VRBOVA - stavební údržba
 • SDO – SDO-PŘES ČD MITAS - stavební údržba
 • SDO – SPHM – U DP - stavební údržba
 • SDO – NAD RAMPOU „A“ - stavební údržba
 • AUTOMOBILOVÝ TUNEL MRÁZOVKA - stavební údržba
 • LETENSKÝ AUTOMOBILOVÝ TUNEL - stavební údržba
 • NÁBŘEŽNÍ ZDI VLTAVY - stavební údržba
 • PG BOLZANOVA - stavební údržba
 • PG BOLZANOVA - stavební údržba
 • TĚŠNOVSKÝ AUTOMOBILOVÝ TUNEL- stavební údržba
 • VYŠEHRADSKÝ TUNEL - stavební údržba
 • ŽIŽKOVSKÝ TUNEL - TSK PRAHA 6200 - stavební údržba

Běžná údržba a opravy administrativních, kulturních, technických, obytných a jiných objektů

 • ZS PALMOVKA – běžná údržba a opravy areálu
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA RUMUNSKÁ - běžná údržba a opravy
 • ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SOKOLSKÁ - běžná údržba a opravy
 • ZS KOBYLISY – běžná údržba a opravy areálu
 • NÁRODNÍ DIVADLO – provedení speciálních oprav
 • BYTOVÝ DŮM BOŘANOVICKÁ - běžná údržba a opravy

Zajištění provozu na komunikacích při havarijních stavech, havarijní opravy výtluků, opravy dilatací mostů, opravy zábradlí po autohaváriích, atd.

 • STATENICKÁ - havarijní oprava mříží zaklenutí Šáreckého potoka
 • U KRŇÁKU - havarijní oprava římsy mostu
 • HLÁVKŮV MOST - oprava zábradlí a římsy mostu po autohavárii
 • AUTOMOBILOVÝ TUNEL MRÁZOVKA - oprava obkladu ostění VTT po autohavárii
 • X021 SPHM - U DP (ZÁPAD) - oprava želbetonového zábradlí po autohavárii
 • DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ, NÁBŘEŽÍ NA FRANTIŠKU - oprava nárožních kamenných sloupků zábradlí
 • MOST BARIKÁDNÍKŮ - oprava izolace u dilatačních závěrů
 • HL.NÁDR. PŘEDNÁDRAŽÍ JIH - havarijní oprava flexibilních dilatací
 • HL.NÁDR. PŘEDNÁDRAŽÍ SEVER - havarijní oprava flexibilních dilatací
 • BM VBK VĚTEV L - havarijní oprava dilatace rampy
 • X560 SDO – NAD RAMPOU „A“ - havarijní oprava flexibilních dilatací
 • X562 SDO – VRBOVA - havarijní oprava flexibilních dilatací
 • SDO NAD RAMPOU „D“- havarijní oprava flexibilních dilatací
 • SDO – VRBOVA - havarijní oprava flexibilních dilatací
 • HLÁVKŮV MOST - oprava teracového zábradlí mostu po autohavárii
 • LÁVKA KRÁLOVKA - havarijní oprava mostovky
 • AUTOBUSOVÝ TERMINÁL ČERNÝ MOST - havarijní zajištění spár v konstrukci nad cestujícími
 • MRATÍNSKÝ POTOK-CÍNOVECKÁ - havarijní oprava podpovrchových dilatací mostu
 • VYŠEHRADSKÝ TUNEL - oprava záchytného zařízení nad JP
 • RŮŽIČKOVA ROKLE - havarijní oprava dilatace
 • ŠTĚRBOHOLSKÁ - havarijní oprava flexibilních dilatací
 • JIRÁSKŮV MOST – výměna teracových výplní po autohavárii
 • TÜRKOVA - havarijní oprava dilatace mostu